Admitere Poliție 2024. Tot ce trebuie să știi despre examenul de admitere la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, dar și Cluj sau Oradea (poliția de frontieră).

Admitere la Școala de Agenți de Poliție

Până la următorul examen de admitere la Școala de Agenți de Poliție Câmpina / Cluj-Napoca / Oradea au mai rămas:

  

25 MAI 2024, ora 9:00 – proba scrisă*

(*estimare neoficială)

CALENDAR ADMITERE 2024 Școala de Poliție | Jandarmi

Informații esențiale și CALENDARUL DE ADMITERE la poliție în sesiunea martie – mai 2024 la școlile de agenți de poliție și școlile de subofițeri de jandarmi.

CEREREA de ÎNSCRIERE se depune online la adresa de email specifică IPJ-ului de care aparțineți. Preconizăm începerea înscrierilor în perioada martie – aprilie 2024, cu psihologicul în luna aprilie și proba sportivă în aprilie – mai 2024. Aveți adresele fizice și emailurile mai jos.

DOSARUL de înscriere se depune fizic la sediul IPJ-ului de care aparțineți până la 25 NOIEMBRIE 2023 (în format fizic, după modelul și indicațiile oferite de serviciile resurse umane ale inspectoratelor județene).

PROBA PSIHOLOGICĂ se susține la sediul IPJ-ului de care aparțineți în perioada 6 – 23 NOIEMBRIE, inclusiv contestațiile.

PROBA SPORTIVĂ se susține în centrele zonale de selecție în perioada 7 – 13 DECEMBRIE 2023.

 • PROBA SCRISĂ se susține în data de 16 DECEMBRIE 2023 la unitățile de învâțământ pentru care ați optat. Listele provizorii cu rezultatele la proba scrisă se afișează până la data de 17 decembrie ora 10:00.
  • Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afișării listelor provizorii, exclusiv pe email la adresa unității de învățământ.

PROBA MEDICALĂ se susține în perioada 25 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024, în ordinea descrescătoare a mediilor finale.

REZULTATELE FINALE se afișează la sediul și pe siteul fiecărei unități de învățământ în parte până la data de 10 februarie 2024.

Locurile disponibile pentru examenul de admitere la Școlile de Agenți de Poliție, sesiunea martie – mai 2024

ȘcoalaSpecialitateaForma de învățământDurata studiilorNr. total de locuriLocuri pe structuridin care locuri pentru romidin care locuri pentru alte minorități
Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina agenți de polițiezi1 an1340 1254 IGPR
15 IGI
5DGP
3 DGA
15 DGEP
5 DGPI
2 CPS
10
DGPCI
2 DGAESRI
7 DGL
2 DG
10 beneficiari externi
2010
Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napocaagenți de poliție zi1 an300 290 IGPR
5 DGP
5 DGA
22
Școala de Agenți de Poliție de Frontieră „Avram Iancu” Oradeaagenți de poliție de frontierăzi1 an240 225 IGPF
10 IGI
5 DGP
22
TOTAL GENERAL
STRUCTURI ALE POLIȚIEI
18802414

 • IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române
 • IGPF – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 • BENEFICIARI EXTERNI – cei din afara structurilor MAI

Locurile disponibile pentru examenul de admitere la Școlile Militare de Subofițeri de Jandarmi, sesiunea martie – mai 2024

ȘcoalaSpecialitateaForma de învățământDurata studiilorNr. total de locuriLocuri pe structuridin care locuri pentru romidin care locuri pentru alte minorități
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani subofițer de jandarmizi1 an350 330 IGJR
5 DGPI
15 beneficiari externi
33
Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticenisubofițer de jandarmizi1 an350 341IGJR
1 DGJ
3 IGAv
5 beneficiari externi
33
Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeștisubofițer de pompieri și protecție civilăzi1 an275255 IGSU
10 beneficiari externi
10 RM
2
maistru militar autozi2515 IGSU
2 IGPR
2 IGJR
2 IGAv
4 DGL
TOTAL GENERAL100086

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ADMITERE la școlile de poliție și jandarmi – sesiunea martie – mai 2024

Acest regulament este valabil pentru concursurile de admitere la poliție și jandarmi la următoarele instituții de învățământ postliceal ale MAI:

 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca
 • Școala de Agenți de Poliție de Frontieră „Avram Iancu” Oradea
 • Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani
 • Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni

Având în vedere

 • prevederile art. 38 – 44 și ale art. 58 alin. (13) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare,
 • ale art. 9 alin. (4) și art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,
 • ale art. 38 alin. (1) lit. a) și art. 40 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și
 • ale Hotărârii Guvernului nr. 403/2023 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de

 • prevederile art. 2 alin. (4) din anexa nr. 2 și art. 1 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne și
 • ale art. 2 alin. (4) din anexa nr. 2 și art. 1 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare,


în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Management Resurse Umane, aprobat prin Ordinul m.a.i. nr. S/42/2019, directorul general al Direcției Generale Management Resurse Umane emite următoarea DISPOZIŢIE:

Obiectul reglementării


Art. 1 – (1) Prezenta dispoziție stabilește cadrul organizatoric privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, pentru cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2023 – 2024.


(2) Direcția Generală Management Resurse Umane, denumită în continuare DGMRU, asigură coordonarea şi controlul modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere în unitățile de învăţământ.


Art. 2 – (1) În aplicarea prezentei dispoziții, inspectoratele generale care au în subordine unități de învăţământ postliceal, precum și unitățile de învăţământ postliceal denumite în continuare unități de învățământ, elaborează dispoziții/ordine specifice privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere.


(2) Dispozițiile elaborate în condițiile alin. (1) se comunică DGMRU.


Tematica, bibliografia și probele de concurs


Art. 3 – (1) Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice și sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoștințelor, și de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”, în cazul probei de evaluare a performanței fizice. Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5. (2) Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă, pentru 90% din nota maximă prevăzută la alin. (1), cuprinde: a) subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%; b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%; c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%. (3) La punctajul obţinut în condiţiile alin. (2) la proba de evaluare a cunoştinţelor se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă prevăzută la alin. (1).
(4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute la alin. (1).
(5) La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză. (6) Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoștințelor se publică pe site-ul unităților de învățământ.


Art. 4 – (1) DGMRU stabilește, prin tragere la sorți, unitatea de învățământ responsabilă să elaboreze, pe baza tematicii și bibliografiei prevăzute la art. 3 alin. (6), două variante de subiecte din care urmează să fie extrasă varianta de subiecte de concurs care se aplică candidaților la unitățile de învățământ din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, denumite în continuare IGPR, IGPF și IGJR.


(2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) elaborează subiectele de concurs și grila de corectare;
 • b) analizează până la momentul afișării listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs și poate dispune, printr-o hotărâre, anularea întrebării/subiectului, când este sesizată pe orice cale, cu privire la faptul că grila de corectare conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă; Analiza se poate realiza inclusiv pe perioada desfășurării probei scrise.
 • c) sesizează comisia centrală de admitere cu privire la anularea unei întrebări/subiect. Sesizarea este însoțită de hotărârea prin care s-a dispus anularea, consemnată într-un proces-verbal.


(3) Activitatea comisiei de elaborare a subiectelor de concurs încetează la momentul afișării tuturor listelor provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs.


(4) Componența comisiei de elaborare a subiectelor de concurs și procedura de lucru a acesteia se stabilesc de unitatea de învățământ prevăzută la alin. (1).


(5) Foile de răspuns se distribuie prin grija DGMRU.


(6) DGMRU stabilește, prin tragere la sorți, membrii care se nominalizează pentru evaluarea performanței fizice în comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ și în comisia de evaluare de la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.


(7) În vederea desfășurării activității prevăzute la alin. (6), la solicitarea DGMRU, inspectoratele generale și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” stabilesc personalul care poate îndeplini atribuțiile responsabilului de traseu și ale evaluatorului de traseu și îl comunică DGMRU.


(8) Rezultatele tragerii la sorți se comunică inspectoratelor generale și Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” în vederea constituirii comisiilor de concurs/evaluare a performanței fizice.


Art. 5 – Structurile implicate în activitatea de recrutare și selecție sunt obligate să depună toate diligențele necesare pentru asigurarea transmiterii informațiilor de interes comun în timp util, precum și pentru asigurarea resurselor umane și a materialelor necesare desfășurării concursului de admitere.

Comisii de admitere


Art. 6

Activităţile privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în unitățile de învăţământ sunt asigurate de către:
a) comisia centrală de admitere constituită la nivelul MAI;
b) comisiile de admitere constituite la nivelul inspectoratelor generale;
c) comisiile de concurs, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de multiplicare a testului și a grilei de corectare, constituite la nivelul unităților de învățământ;
d) comisia de evaluare a performanței fizice constituită la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”;

Comisia centrală de admitere


Art. 7

(1) Comisia centrală de admitere se constituie prin dispoziție a directorului general al DGMRU și este formată din preşedinte, vicepreşedinte, membri, secretar.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii:
a) coordonează, controlează şi monitorizează activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 lit. b)-d) privind respectarea prezentei dispoziții și a dispozițiilor/ordinelor prevăzute la art. 2;
b) deleagă membri ai comisiei centrale de admitere pentru monitorizarea concursurilor de admitere;
c) extrage, prin președintele sau membrul comisiei desemnat de acesta, varianta de subiecte care urmează să fie aplicată în cadrul probei de evaluare a cunoștințelor;
d) cel târziu până la momentul afișării listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, dispune comisiilor de concurs, în situația în care este informată de către comisia de elaborare a subiectelor de concurs, prevăzută la art. 4 alin. (2), cu privire la anularea unei întrebări/subiect, punerea în aplicare a hotărârii pentru toți candidaţii, respectiv acordarea punctajului maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaţilor la concursul de admitere. În situația în care a fost afișată lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, prevederile lit. e) se aplică în mod corespunzător. e) cel târziu până la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, dispune comisiilor de concurs, în situația în care este sesizată cu privire la anularea unei întrebări/subiect de către o comisie de soluționare a contestațiilor, punerea în aplicare a hotărârii pentru toţi candidaţii la concursul de admitere, respectiv acordarea punctajului maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaţilor la concursul de admitere, indiferent dacă au fost sau nu depuse contestaţii în termenul legal, refacerea clasamentului, precum și afișarea și postarea listelor finale după soluționarea contestațiilor;
f) informează conducerea DGMRU în cazul constatării de nereguli în activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 lit. b)-d) și, după caz, ia măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei;
g) analizează modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pe baza observaţiilor proprii şi a rapoartelor cu privire la modul de desfăşurare a sesiunii de admitere înaintate de comisiile de admitere ale inspectoratelor generale şi întocmește raportul privind admiterea în unitățile de învățământ în sesiunea respectivă, pe care îl prezintă directorului general al DGMRU, în vederea aprobării;
h) după caz, propune conducerii DGMRU modificarea cadrului normativ privind recrutarea și selecţia candidaților pentru participarea la concursul de admitere în unitățile de învățământ.


Comisiile de admitere de la nivelul inspectoratelor generale


Art. 8

(1) Comisiile de admitere se constituie prin dispoziție/ordin a/al inspectorului general și sunt formate din preşedinte, vicepreşedinte, membri, secretar.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) au, în principal, următoarele atribuţii:
a) organizează, îndrumă şi răspund de modul de desfăşurare a admiterii în unitățile de învățământ din subordine;
b) asigură, pe perioada desfășurării concursului de admitere, multiplicarea și difuzarea formularelor necesare în concursul de admitere;
c) dispun măsuri pentru respectarea principalelor date ale desfăşurării admiterii, a prezentei dispoziții și a dispozițiilor/ordinelor specifice;
d) instruiesc preşedinţii comisiilor prevăzute la art. 6 lit. c) și d);
e) deleagă membri ai comisiei pentru a acorda sprijin şi îndrumare comisiilor prevăzute la art. 6 lit. c) și d);
f) informează comisia prevăzută la art. 6 lit. a) în cazul constatării de nereguli în activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 lit. c) și d) și, după caz, ia măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei;
g) elaborează şi transmite comisiei centrale de admitere, în termen de 15 zile de la finalizarea concursului, raportul privind modul de organizare și desfăşurare a admiterii, cu propuneri și concluzii.
(3) Raportul prevăzut la alin. (2) lit. g) cuprinde mențiuni cu privire la cel puțin următoarele aspecte:
a) asigurarea condițiilor privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere – reglementări interne, instruiri, resurse utilizate;
b) date privind înscrierea candidaților la concursul de admitere, concurența înregistrată pe numărul de locuri scoase la concurs;
c) tabel centralizator cuprinzând candidații recrutați, înscriși, prezentați la probele eliminatorii, la proba de evaluare a cunoștințelor și la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv apți, promovați, admiși (cu media de admitere maximă și minimă) – femei/bărbați și minoritari/etnici, precum și candidații redistribuiți, dacă este cazul;
d) aprecieri privind nivelul de pregătire al candidaților raportat la gradul de dificultate al subiectelor – medii, minime și maxime înregistrate de candidații majoritari și minoritari/etnici;
e) situații privind rezultatele candidaților beneficiari ai măsurilor prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, de Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum și de Ordinul m.a.i. nr. 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni şi operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmașilor celui decedat, toate cu modificările și completările ulterioare;
f) contestații formulate și modul de soluționare a acestora;
g) concluzii și propuneri.
(4) Prin dispoziția/ordinul inspectorului general prevăzută/prevăzut la art. 2 alin. (1), comisiilor de admitere de la nivelul inspectoratelor generale le pot fi stabilite atribuţii, suplimentar celor prevăzute la alin. (2).

Comisiile de concurs, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de multiplicare a testului și a grilei de corectare de la nivelul unităților de învățământ.


Art. 9

(1) Comisiile de concurs se constituie prin dispoziție/ordin a/al inspectorului general, cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii concursului și își încetează activitatea după înaintarea la inspectoratul general a procesului-verbal privind modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere.
(2) Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ sunt formate din preşedinte, vicepreşedinte, membri și secretar și au, în principal, atribuții cu privire la:
a) întocmirea și aprobarea graficului de desfăşurare a concursului de admitere;
b) repartizarea, după primirea tabelelor nominale de la unitățile de recrutare, a candidaților pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice la centrele zonale de selecție și transmiterea listelor nominale ale candidaților către acestea din urmă;
c) planificarea, după primirea listelor nominale de la celelalte unități de învățământ, a candidaților pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, inclusiv a propriilor candidați, la centrul zonal de selecție propriu și aducerea la cunoștința acestora prin postare pe site-ul oficial al unității de învăţământ;
d) susținerea probei de evaluare a performanței fizice, pentru toți candidații planificați, indiferent de unitatea de învățământ pentru care au optat; e) centralizarea rezultatelor obținute de candidații proprii la proba de evaluare a performanței fizice și transmiterea listei cuprinzând candidații promovați, precum și a notelor obținute de aceștia, unităților de învățământ pentru care aceștia au optat în vederea susținerii probei de evaluare a cunoștințelor;
f) repartizarea pe săli a propriilor candidați pentru susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, după primirea rezultatelor la proba de evaluare a performanței fizice, transmise de centrele zonale de selecție și aducerea la cunoștința candidaților prin postare pe site-ul oficial;
g) susținerea probei de evaluare a cunoștințelor, supravegherea candidaților și evaluarea (corectarea) lucrărilor;
h) punerea în aplicare, pentru toți candidaţii, a hotărârii comisiei de elaborare a subiectelor de concurs, prevăzută la art. 4 alin. (2), sau, după caz, a comisiei de soluționare a contestațiilor, cu privire la anularea unei întrebări/subiect, respectiv acordarea punctajului maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaţilor la concursul de admitere;
i) calcularea mediei aritmetice pentru candidații declarați promovat și afișarea la sediul unității de învățământ a listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale și a listei candidaților declarați nepromovat, precum și postarea acestora pe site-ul oficial;
j) întocmirea listei cu rezultatele concursului, după soluţionarea contestaţiilor şi aducerea la cunoştinţa candidaţilor prin afișare la sediul unității de învățământ și postarea pe site-ul oficial;
k) transmiterea unităților de recrutare a listelor cuprinzând candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, pentru a susține examinarea medicală;
l) postarea pe site-ul unității de învățământ, la finalul fiecărei zile, a situației candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere;
m) afișarea rezultatelor finale și postarea acestora pe site-ul oficial al unității de învățământ;
n) elaborarea şi transmiterea comisiei de admitere de la nivelul inspectoratului general, în termen de 10 zile de la finalizarea concursului, a procesului-verbal privind modul de organizare și desfăşurare a concursului de admitere, cu propuneri și concluzii. Dispozițiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
(3) Prin dispoziția/ordinul inspectorului general prevăzută/prevăzut la art. 2 alin. (1), comisiilor de concurs de la nivelul unităților de învățământ le sunt stabilite atribuţii, suplimentar celor prevăzute la alin. (2), cu privire la:
a) norme de conduită a membrilor comisiilor de concurs/de soluționare a contestațiilor;
b) asigurarea bazei materiale corespunzătoare organizării și desfășurării probelor de concurs;
c) modul de relaționare cu unitățile de recrutare, precum și cu celelalte centre zonale de selecție;
d) drepturile și obligațiile candidaților;
e) reguli privind controlul și accesul în spațiile destinate organizării și desfășurării concursului de admitere;
f) măsurile de securizare/manipulare a documentelor utilizate;
g) situațiile care conduc la eliminarea din concurs a candidaților;
h) modul de evaluare și gestionare a lucrărilor/testelor;
i) întocmirea proceselor-verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei, cum ar fi: instructaje ale comisiilor de concurs și ale candidaților, tragerea la sorți a membrilor comisiilor, sigilare/desigilare a spațiilor, organizarea probei de evaluare a performanței fizice, aplicarea variantei unice de test, predarea-primirea lucrărilor scrise și a foilor de răspuns, precum și a documentelor referitoare la informațiile de interes pentru candidați;
j) modalități de asigurare a transparenței concursului.
(4) Comisiile de soluționare a contestațiilor sunt formate din preşedinte, membri și secretar și au în principal, atribuții cu privire la:
a) primirea contestațiilor formulate de candidați și soluționarea acestora;
b) afișarea rezultatelor la contestații și postarea acestora pe site-ul oficial al unității de învățământ; c) sesizarea comisiei centrale de admitere cu privire la hotărârea de anulare a unei întrebări/subiect. Sesizarea este însoțită de hotărâre.
(5) Prin dispoziția/ordinul inspectorului general prevăzută/prevăzut la art. 2 alin. (1), comisiilor de soluționare a contestațiilor le pot fi stabilite atribuţii suplimentare celor prevăzute la alin. (4).
(6) Comisiile de multiplicare a testului și a grilei de corectare sunt formate din președinte și membri și au exclusiv atribuții cu privire la multiplicarea testului și a grilei de corectare. Componența nominală a comisiilor de multiplicare a testului și a grilei de corectare se stabilește prin dispoziție/ordin a/al inspectorului general, cu cel puțin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru susținerea probei de evaluare a cunoștințelor.


Comisia de evaluare a performanțelor fizice de la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”


Art. 10

(1) Comisia de evaluare a performanțelor fizice de la nivelul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” se constituie prin dispoziție a rectorului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și este formată din preşedinte, membri și secretar.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are, în principal, următoarele atribuții:
a) asigură planificarea, după primirea listelor nominale de la unitățile de învățământ, a candidaților pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice în centrul zonal de selecție propriu și aducerea la cunoștința acestora prin postare pe site-ul oficial al unității de învăţământ;
b) asigură evaluarea performanței fizice a candidaților planificați potrivit lit. a), afișează și postează rezultatele obținute și le transmite unităților de învățământ pentru care au optat;
c) informează comisia prevăzută la art. 6 lit. a) în cazul constatării de nereguli și, după caz, ia măsurile ce se impun pentru remedierea situaţiei;
d) întocmește procese-verbale corespunzătoare activităţilor principale desfăşurate în cadrul comisiei, cum ar fi: instructaje ale membrilor comisiei de concurs și ale candidaților, tragerea la sorți a membrilor comisiilor, sigilare/desigilare a spațiilor, organizarea probei de evaluare a performanței fizice, precum și a documentelor referitoare la informațiile de interes pentru candidați.


Art. 11

Președinții, vicepreședinții, membrii și secretarii comisiilor prevăzute la art. 6 lit. c)-d) au obligația de a semna un angajament cu privire la respectarea prevederilor legale privind organizarea concursului, precum și o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea cu oricare dintre candidați, inclusiv și la faptul că nu au pregătit sau cazat candidați.

Oferta educațională

Art. 12 – Locurile scoase la concurs pe unități de învățământ și beneficiari sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Depunerea cererilor de înscriere

Art. 13 – (1) Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. (2) La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2, codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat, o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Dovada comunicării se anexează la cerere. În cazul primirii și a consimțământului prevăzut la alin. (1), se procedează la solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de către candidat. (3) Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere. (4) Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare Art. 14 – (1) În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023. În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații. (2) Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente: a) copia diplomei echivalente obținute în străinătate; b) traducerea legalizată a diplomei echivalente; c) atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.
(3) Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum și la concursurile de încadrare în MAI, cu modificările și completările ulterioare, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, prevăzute în anexa nr. 3.
(4) Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.
(5) Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.
(6) După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.
(7) Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea/postarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.
Evaluarea psihologică Art. 15 – (1) Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare. (2) Termenele stabilite în Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, prevăzută la alin. (1), sunt opozabile, în mod corespunzător, și tuturor unităților de recrutare. (3) În vederea întocmirii planificării, unitățile de recrutare transmit zilnic Centrului de Psihosociologie al MAI situația candidaților înscriși în ziua anterioară. (4) Rezultatele la evaluarea psihologică, transmise de Centrul de Psihosociologie al MAI, se afișează la sediul unității de recrutare și se postează pe site-ul oficial, în ziua primirii acestora. (5) Contestațiile cu privire la rezultatele obținute la evaluarea psihologică se înregistrează la unitățile de recrutare la data primirii și se transmit, în aceeași zi, Centrului de Psihosociologie al MAI, în vederea soluționării cu celeritate. Transmiterea tabelelor candidaților la unitățile de învățământ și repartizarea candidaților Art. 16 – (1) Tabelele nominale cuprinzând candidații, completate potrivit modelului din anexa nr. 4, inclusiv la rubrica cod unic, se transmit unităților de învățământ pentru care candidații au optat, până la data de 27 noiembrie 2023, în format electronic, la adresele de e-mail ale unităților de învățământ, însoțite de cererea de înscriere, diploma de bacalaureat (față/verso)/adeverința eliberată de liceu în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, foaia matricolă, în format scanat. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu numele candidatului, iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 20MB. Până la aceeași dată se realizează și repartizarea candidaților la centrele zonale. (2) Dosarele de recrutare ale candidaților exceptați de la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit fizic la unitatea de învățământ pentru care au optat, în termenul prevăzut la alin. (1). (3) Datele candidaților, inclusiv media generală obținută la examenul național de bacalaureat și nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat, se implementează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modulul unic admitere școli – e-Admitere, în conformitate cu prevederile art. 23 din Dispoziţia-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în unitățile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. (4) La finalizarea concursului de admitere, unitățile de recrutare transmit unităților de învățământ dosarele candidaților declarați admis.


Susținerea probei de evaluare a performanței fizice


Art. 17 – (1) Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5. (2) Repartizarea în vederea susținerii probei prevăzute la alin. (1) se realizează de către unitatea de învățământ pentru care au optat candidații, iar planificarea pentru susținerea probei prin centrul zonal de selecție la care sunt arondați aceștia. (3) La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.
(4) Rezultatele obținute la proba de evaluare a performanței fizice se transmit unităților de învățământ pentru care au optat candidații. (5) Repartizarea, planificarea și rezultatele obținute sunt aduse la cunoștința candidaților prin postarea acestora pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, precum și al centrelor zonale de selecție.
(6) Pe perioada desfăşurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaţilor li se asigură, gratuit, asistenţă medicală.
(7) Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.
(8) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (7) perturbă activitatea, acestea sunt înlocuite în aceleași condiții.
Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor Art. 18 – (1) Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
(2) Comisia centrală de concurs stabilește sinopticul activităților probei de evaluare a cunoștințelor, pe care îl comunică structurilor interesate în timp util.
Accesul candidaților în sala de concurs Art. 19 – (1) Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor se realizează în spații destinate exclusiv acesteia, dotate corespunzător, cu înlăturarea oricăror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrărilor.
(2) Accesul candidaților în sala de concurs este permis cu cel mult o oră înainte de începerea probei, fără a avea asupra lor cărți, caiete, notițe, genți, aparatură electronică, telefoane mobile sau orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate în soluționarea subiectelor.
(3) La intrarea candidaților, supraveghetorii verifică, potrivit listei cu candidații repartizați în sală, identitatea acestora pe baza cărții de identitate/pașaportului. Candidații sunt repartizați pe săli astfel încât în aceeași sală de concurs să fie, pe cât posibil, candidați care au optat pentru aceeași limbă străină, ordonați alfabetic. Candidații sunt așezați câte unul în bancă, pe locurile stabilite, în ordinea înscrisă în lista în care se consemnează prezența acestora.
(4) Documentul de identitate rămâne pe masa de lucru a candidatului, la vedere, pe toată perioada desfășurării probei.


Transmiterea și multiplicarea testului de evaluare a cunoștințelor și a grilei de corectare la unitățile de învățământ


Art. 20 – (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ se stabilește o încăpere în vederea multiplicării testului de evaluare a cunoștințelor și a grilei de corectare, cu asigurarea logisticii și aparaturii necesare multiplicării. Elementele de identificare ale camerei se consemnează în D.Z.U./O.Z.U.
(2) Unitatea de învățământ prevăzută la art. 4 alin. (1) transmite celorlalte unități de învățământ varianta de subiecte extrasă. Președintele sau persoana desemnată din cadrul comisiei de concurs verifică, fără printare, lizibilitatea variantei de subiecte și asigură transmiterea către unitățile de învățământ. După confirmarea primirii și printării de către toate unitățile de învățământ, președintele sau persoana desemnată din cadrul comisiei de concurs se asigură că fișierele primite sunt șterse din memoria stației de lucru, inclusiv din folderul deleted items.
(3) Operațiunile de transmitere se realizează prin SMEC sau alte sisteme electronice securizate, cu respectarea strictă a tuturor măsurilor de securitate. Personalului aflat în serviciu la structurile de comunicații i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 11.
(4) Președintele comisiei de multiplicare, însoțit de către un membru al comisiei de multiplicare desemnat în acest scop, primește varianta transmisă, verifică lizibilitatea, confirmă
10
de primire și asigură printarea testului, câte un exemplar pentru fiecare limbă străină. După operațiunea de printare, președintele se asigură că fișierele primite sunt șterse din memoria stației de lucru, inclusiv din folderul deleted items.
(5) Președintele comisiei de multiplicare, împreună cu un membru al comisiei de multiplicare, se deplasează către spațiul destinat activităților de multiplicare, asigurând securitatea subiectelor. În încăperea destinată acestei activități este interzis accesul altor persoane, cu excepția comisiei de multiplicare.
(6) Multiplicarea testului se realizează distinct pentru cele două limbi străine, câte un exemplar pentru fiecare candidat, în funcție de limba străină pentru care s-a optat. După verificarea lizibilității testelor, acestea se introduc în plicuri distincte, pentru fiecare sală de concurs, potrivit numărului de candidați repartizați (ex.1 dacă la o sală sunt repartizați 15 candidați pentru limba engleză, va fi un singur plic, cu 15 teste; ex.2 dacă la o sală sunt repartizați 15 candidați pentru limba engleză și 1 candidat pentru limba franceză, vor fi două plicuri, un plic cu 15 teste pentru limba engleză și un plic cu 1 test pentru limba franceză). Plicurile se sigilează și se semnează de către președintele comisiei de multiplicare.
(7) La ora prevăzută în grafic, președintele comisiei de multiplicare predă plicurile sigilate președintelui comisiei de concurs și/sau persoanelor desemnate de către acesta. La ora prevăzută în grafic, președintele comisiei de concurs și/sau persoanele desemnate distribuie șefilor de sală plicurile sigilate.
(8) Membrii comisiei de multiplicare rămân în spațiul de multiplicare până la încheierea probei de evaluare a cunoștințelor, fără a avea legătură sau contact cu exteriorul, încăperea fiind sigilată. La ora stabilită în grafic, președintele comisiei de multiplicare, însoțit de către un membru al comisiei de multiplicare desemnat în acest scop părăsesc spațiul de multiplicare pentru primirea grilei de corectare.
(9) Activitățile de transmitere, primire, printare, ștergere, multiplicare și predare a testului/plicurilor cu teste se consemnează în procese-verbale întocmite de către persoanele care le-au desfășurat.
(10) Activitățile de elaborare a subiectelor, transmitere, primire, printare, deplasarea spre spațiul de multiplicare, multiplicare și sigilare a plicurilor cu testul de cunoștințe, deplasarea spre sălile de concurs, predarea plicurilor, precum și, după caz, analiza întrebării/subiectului de către comisia de elaborare a subiectelor pe timpul desfășurării probei, se înregistrează neîntrerupt audio-video, atât la nivelul unității de învățământ prevăzute la art. 4 alin. (1), cât și la nivelul celorlalte unități de învățământ și la locurile de desfășurare a probei de evaluare a cunoștințelor.
(11) Prevederile alin. (1) – (10) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește grila de corectare.
Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor
Art. 21 – (1) După ora prevăzută în grafic pentru accesul în sală, niciun candidat nu mai poate intra în sală.
(2) Responsabilul de sală înmânează fiecărui candidat câte o foaie de răspuns și efectuează instructajul candidaților cu privire la modalitatea de desfășurare a probei, de completare corectă a foilor de răspuns, de predare a lucrărilor, de corectare și notare, precum și alte elemente organizatorice.
(3) La ora prevăzută în grafic, responsabilul de sală prezintă candidaților plicul sigilat, îl deschide în fața acestora şi distribuie testele.
(4) După deschiderea plicului cu teste, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă foaia de răspuns și semnează de predarea acesteia. Prin excepție, ieșirea din sală se poate face doar pentru necesități fiziologice, numai însoțit de un supraveghetor sau, în situația în care în sală sunt doar doi supraveghetori, de către un membru al comisiei desemnat în acest sens, caz în care foaia de răspuns se predă temporar în grija responsabilului de sală.
(5) Pe întreaga durată a părăsirii sălii pentru necesități fiziologice, candidaților le este strict interzisă comunicarea sub orice formă, prin orice mijloc și în legătură cu orice subiect circumscris concursului de admitere.
11
(6) Durata probei de evaluare a cunoștințelor este de 3 (trei) ore. Activitatea se desfășoară conform graficului de concurs și se înregistrează permanent audio-video.
Art. 22 – Pentru rezolvarea testului de cunoștințe, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Este interzisă utilizarea stilourilor/pixurilor cu gumă de șters, cerneala care conține bisulfit de sodiu (de tip „frixion” scrie-șterge). De asemenea, nu se folosește altă hârtie în afara celor distribuite de responsabilul de sală. La cerere, responsabilul de sală distribuie suplimentar candidaților hârtie pentru ciorne, prezentându-le în prealabil întregii săli pentru a se constata că nu conțin însemnări.
Art. 23 – Pe foaia de răspuns nu se admit ștersături, modificări sau adăugiri. În cazul în care unii candidați comit erori, din diferite motive (corectări, greșeli, anumite semne etc.), pot solicita o nouă foaie de răspuns. Responsabilul de sală, după transcrierea de către candidați, retrage și anulează foile inițiale prin înscrierea cu cerneală (pastă) de culoare roșie, în diagonală a cuvântului „ANULAT” şi semnează.
Art. 24 – Seria și numărul foii de răspuns suplimentare vor fi înscrise pe borderou. Candidatul va reface lucrarea fără să depășească timpul acordat inițial pentru elaborarea testului. În ultimele 30 de minute ale susținerii testului nu se vor mai distribui foi de răspuns suplimentare.
Art. 25 – Pe timpul desfășurării probei scrise, supraveghetorilor le este interzis să aibă asupra lor aparatura electronică, telefoanele mobile şi orice alte mijloace de comunicare sau materiale conținând informații ce pot fi utilizate de candidați în soluționarea subiectelor, să dea indicații candidaților, să rezolve subiectul de examen, să discute între ei sau să părăsească sala fără a fi înlocuiți.
Art. 26 – (1) Frauda sau tentativa de fraudă dovedite se soluționează de responsabilul de sală prin eliminarea candidatului în cauză din concurs și întocmirea unui proces-verbal, semnat de supraveghetori, președintele și secretarul comisiei de concurs, precum și de candidat, din care să rezulte în ce a constat tentativa sau frauda săvârșită, la care se atașează proba/probele materiale.
(2) Constituie fraude specifice probei de evaluare a cunoștințelor următoarele:
a) copiatul;
b) obținerea răspunsului, sub orice formă, de la o altă persoană;
c) distribuirea răspunsului altui candidat, sub orice formă;
d) utilizarea altor coli de hârtie decât testele, ciornele și foile de răspuns distribuite de supraveghetori;
e) utilizarea oricăror mijloace de calcul/de comunicare sau a dispozitivelor cu ajutorul cărora s-ar putea frauda proba;
f) orice altă situație care conduce la fraudarea probei.
(3) Fraudele prevăzute la alin. (2), precum şi tentativa la săvârșirea acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului vinovat, aspect consemnat într-un proces-verbal semnat de responsabilul de sală, ceilalți supraveghetori și candidatul eliminat. La procesul-verbal se atașează, după caz, probele materiale care dovedesc săvârșirea faptei.
Predarea lucrărilor
Art. 27 – (1) La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului aferent probei, fiecare candidat predă responsabilului de sală testul, foaia de răspuns şi ciornele și semnează în borderou pentru a certifica predarea.
(2) Până la predarea ultimei foi de răspuns, în sală rămân permanent 5 candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.
(3) Ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.
12
(4) Responsabilul de sală, împreună cu supraveghetorii, iau măsuri pentru ca niciun candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. De asemenea, țin permanent evidența foilor de răspuns folosite, nefolosite sau anulate, precum şi a testelor distribuite/ nedistribuite.
(5) La finalizarea probei de evaluare a cunoștințelor, înainte de corectare, fiecare responsabil de sală predă persoanei desemnate în acest sens de către președintele comisiei de concurs, pe bază de proces-verbal, documentele gestionate, cu excepția foilor de răspuns completate de către candidați și a borderoului.
(6) Foile de răspuns se ordonează în conformitate cu lista candidaților.
Evaluarea (corectarea) lucrărilor
Art. 28 – După expirarea timpului alocat şi predarea tuturor lucrărilor, candidații revin în sala de concurs, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.
Art. 29 – La ora prevăzută în grafic, președintele comisiei de concurs sau persoana desemnată de acesta predă plicul cu grilele de corectare a testelor responsabilului de sală care, după ce prezintă candidaților plicul sigilat, procedează la deschiderea acestuia.
Art. 30 – Evaluarea (corectarea) lucrărilor se realizează de către doi membri ai comisiei care au avut calitatea de supraveghetori desemnați de responsabilul de sală.
Art. 31 – (1) Evaluarea (corectarea) se face în prezența candidaților, astfel: a) este chemat în faţa comisiei, în ordinea prevăzută în lista candidaților, candidatul a cărui lucrare urmează să fie corectată şi, de regulă, candidatul următor de pe listă, în calitate de martor. În situația în care există doar un candidat, se consemnează la rubrica martor de pe foaia de răspuns că nu există un alt candidat – martor;
b) se verifică dacă au fost respectate de candidat recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar, răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate de către corectori prin trasarea unei linii orizontale cu pastă sau cerneală de culoare roșie; c) se aplică grila de corectare şi se calculează de către corectori punctajul şi nota obţinute; d) corectorii consemnează, atât în borderou, cât şi pe foaia de răspuns, punctajul şi nota obţinute, în cifre şi litere, cu cerneală/pastă de culoare roşie;
e) cei doi corectori semnează în borderou şi pe foaia de răspuns, în dreptul punctajului și a notei înscrise;
f) candidatul şi candidatul martor confirmă, prin semnătură, pe foaia de răspuns, corectitudinea calculării şi consemnării punctajului obținut, respectiv a notei obținute (cu punctul din oficiu); pentru candidatul martor se consemnează şi codul unic de identificare;
g) în cazul în care un candidat refuză să semneze sau nu este prezent în sală pentru corectarea foilor de răspuns, este chemat un alt candidat martor, dacă există, căruia i se consemnează pe foaia de răspuns codul de identificare, semnând în locul candidatului absent (sau care a refuzat să semneze);
h) la verificarea ultimei foi de răspuns asistă cel puțin doi candidați martori, dacă există.
(2) Pe foaia de răspuns a candidatului, la etapa de evaluare, este interzis corectorilor să facă alte adnotări care excedează rubricației specifice foii, cu excepția liniei orizontale cu pastă/cerneală de culoare roșie, în situația în care se anulează răspunsul completat.
(3) Responsabililor de sală/ corectorilor/ persoanelor care au acces în săli le este interzis, pe perioada probei scrise și până la predarea lucrărilor, să aibă asupra lor stilouri sau pixuri cu cerneală sau pastă albastră. Toate operațiunile desfășurate în perioada respectivă de către persoanele în cauză se realizează cu instrumente de scris de culoare roșie.
Art. 32 – (1) La încheierea corectării, borderourile se semnează de către corectori, după confruntarea punctajelor/notelor înscrise pe foile de răspuns cu cele din borderou.
13
(2) După corectare, corectorii efectuează predarea documentelor de concurs (foi de răspuns și borderou), pe bază de proces-verbal către secretarul comisiei de concurs, în prezența a cel puțin doi candidați martori.
Art. 33 – (1) În prezența comisiei, secretarul comisiei procedează la verificarea foilor de răspuns evaluate și a borderourilor. Punctajul și nota de pe fiecare foaie de răspuns se confruntă cu cele din borderouri. Borderourile se semnează de președintele comisiei și de către secretar.
(2) Toate documentele de concurs se depozitează în dulapuri metalice încuiate şi sigilate. Cheile dulapurilor se păstrează de către secretarul comisiei de concurs, iar cheia de la intrarea în încăpere se păstrează de președintele comisiei.
(3) Afișarea testului de evaluare a cunoștințelor și a grilei de corectare la unitățile de învățământ se realizează conform graficului concursului.
Postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs
Art. 34 – (1) Comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ centralizează rezultatele de la probele de concurs, calculează nota finală și întocmesc, în ordinea descrescătoare a mediilor, lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare. (2) În situaţia în care, cel târziu până la afișarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, comisia centrală de admitere informează că s-a constatat de către comisia de elaborare a subiectelor de concurs, prevăzută la art. 4 alin. (2), că grila de corectare conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, și că s-a anulat întrebarea/subiectul, comisiile de concurs procedează la acordarea punctajului maxim corespunzător întrebării/subiectului anulate/anulat tuturor candidaţilor. În situația în care a fost afișată lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, cel târziu până la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, comisia centrală de admitere dispune comisiilor de concurs, în situația în care este sesizată cu privire la anularea unei întrebări/subiect de către o comisie de soluționare a contestațiilor, punerea în aplicare a hotărârii pentru toţi candidaţii la concursul de admitere, respectiv acordarea punctajului maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaţilor la concursul de admitere, indiferent dacă au fost sau nu depuse contestaţii în termenul legal, refacerea clasamentului, precum și afișarea și postarea listelor finale după soluționarea contestațiilor. (3) Orice alte situații în care se constată deficiențe în organizarea probei de evaluare a cunoștințelor, semnalate de către candidați sau identificate de către comisiile de concurs de la nivelul unităților de învățământ, care pot afecta corectitudinea rezultatelor obținute de către candidați la proba respectivă, se soluționează prin decizii ale comisiilor de admitere de la nivelul inspectoratelor generale, inclusiv, în caz de nevoie, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2). (4) Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.
(5) Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare.
Departajarea Art. 35 – (1) Departajarea candidaţilor cu note finale egale se face aplicând, în ordine, următoarele criterii: a) media generală obținută la examenul național de bacalaureat; b) nota obţinută la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat; c) nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
14
d) nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat; e) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină, potrivit foii matricole; f) media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină, potrivit foii matricole. (2) În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (1), comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta. (3) În cazul mediilor egale, candidații care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestatul de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale. (4) Departajarea prevăzută la alin. (1) este aplicabilă și pe parcursul desfășurării examinării medicale pentru determinarea candidaților eligibili.
Depunerea contestațiilor Art. 36 – (1) Comisia de concurs postează pe site-ul oficial al unităților de învățământ adresa de e-mail la care se transmit contestațiile. (2) În termen de 24 de ore de la postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație cu privire la:
a) erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă;
b) rezultatul obținut la testul de evaluare a cunoștințelor, exclusiv pentru lucrarea proprie;
c) înscrierea eronată a punctajelor/mediei obținute; d) locul ocupat eronat, pe lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs. (3) Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ. Soluționarea contestațiilor Art. 37 – (1) Contestațiile se soluționează în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere. (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este singura în măsură să se pronunţe cu privire la soluţionarea contestaţiilor, iar hotărârea acesteia este definitivă. (3) În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de corectare conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă ori a fost aplicat alt test decât cel extras, comisia de soluţionare a contestaţiilor anulează întrebarea/subiectul, precum şi răspunsurile formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect, admite contestația și transmite de îndată comisiei centrale hotărârea. (4) În activitatea de soluționare a contestațiilor privind erori ale grilei de corectare și/sau întrebări/subiecte aplicate din afara tematicii şi bibliografiei de concurs ori greşit formulate/care se repetă, comisiile de soluționare a contestațiilor pot solicita, prin intermediul unității de învățământ prevăzută la art. 4 alin. (1), punctul de vedere al unor specialiști, inclusiv al celor care au făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor de concurs.
(5) În cazul în care comisia de soluționare a contestațiilor constată temeinicia sesizărilor cu privire la oricare dintre situațiile prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b)-d), admite contestația.
(6) În urma analizării contestațiilor, comisia de soluționare a contestațiilor emite o hotărâre consemnată într-un proces-verbal, referitoare la aspectele constatate. O copie a procesului-verbal se transmite comisiei de concurs. (7) Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor, precum și lista provizorie cu rezultatele la proba de evaluare a cunoștințelor și ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul unității de învățământ.
15
Examinarea medicală Art. 38 – (1) Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024. (2) Unitățile de învățământ transmit Direcției Medicale situația numerică a candidaților pe județe, iar unităților de recrutare situația nominală a candidaților care urmează să susțină examinarea medicală. (3) Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării adresei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020, precum și a copiei adeverinței medicale eliberate de medicul de familie existente în dosarul de recrutare. (4) Compartimentul cu sarcini de recrutare relaţionează cu medicul de unitate în ceea ce priveşte stadiul examinării medicale a candidaților planificați și informează, de îndată, unitatea de învățământ. (5) În considerarea prevederilor art. 45, candidații pe locurile alocate minorității rome/altor minorități sunt planificați cu prioritate pentru efectuarea examinării medicale, iar rezultatul este transmis cu celeritate unității de recrutare și unității de învățământ. Art. 39 – Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Alte aspecte procedurale Art. 40 – (1) După soluționarea contestațiilor la proba de evaluare a cunoștințelor, în vederea emiterii avizului de specialitate, unitățile de învățământ transmit Direcției Generale de Protecție Internă numele, prenumele și codul numeric personal al candidaților care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere. (2) Unitățile de învățământ comunică Direcției Generale de Protecție Internă, de îndată, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, precum și, după caz, datele prevăzute la alin. (1) ale candidaților care urmează să susțină examinarea medicală ca urmare a nepromovării de către cei comunicați inițial. Rezultate finale Art. 41 – (1) Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale. (2) Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

Art. 42 – Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și Consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al unităților de învățământ sau al unităților de recrutare. Art. 43 – (1) Compartimentele de resurse umane efectuează activitățile de cunoaștere a candidaților declarați admis, conform reglementărilor în vigoare și transmit dosarele de candidat, în volum complet, unității de învățământ cu propunere de înmatriculare/ neînmatriculare/ exmatriculare.
16
(2) Propunerea de neînmatriculare/exmatriculare se motivează, anexându-se documente justificative, după caz. (3) În vederea înmatriculării, unitățile de învățământ au obligația de a verifica, în prealabil, dacă dosarele de candidat sunt complete și corect întocmite.
Art. 44 – (1) Pe perioada desfăşurării concursului de admitere sunt interzise organizarea de controale, verificări şi alte activităţi care pot perturba desfăşurarea acestuia, precum și pătrunderea pe bazele sportive, în cabinetele medicale, în sălile de concurs în timpul desfăşurării probelor şi în spaţiile destinate activităţii comisiilor a persoanelor care nu sunt angrenate în organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere.
(2) Persoanele cu atribuții în organizarea și desfășurarea concursului de admitere au acces numai în zona lor de competență și poartă un ecuson pe care este înscris numele și calitatea.
(3) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) persoanele desemnate de ministrul afacerilor interne, membrii comisiei centrale de admitere, ai comisiei de admitere a inspectoratului general, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației, cu delegație specială.
Art. 45 – (1) Locurile rămase neocupate în urma desfășurării concursului de admitere sunt completate, prin redistribuirea candidaților din aceeași categorie, de către comisia centrală de admitere, de la celelalte unități de învățământ, pe baza propunerilor comisiilor de admitere, formulate cu respectarea opțiunilor candidaților declarați neadmis.
(2) Comisia centrală de admitere realizează redistribuirea candidaților, în condițiile prevederilor alin. (1), în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.
(3) Locurile alocate minorității rome/altor minorități, rămase neocupate după aplicarea prevederilor alin. (1), sunt ocupate de următorii candidați majoritari ai unității de învățământ, clasaţi în ordinea descrescătoare a notelor finale, cu aplicarea, după caz, a criteriilor de departajare.
Art. 46 – Rezultatele obținute de candidați în procedura de selecție se operează în sistemul informatic e-Management Resurse Umane, Modul unic admitere şcoli – e-Admitere.
Art. 47 – Comisia de admitere a inspectoratului general transmite DGMRU următoarele documente:
a) dispozițiile/ordinele privind desemnarea comisiilor de admitere prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d);
b) graficul de desfăşurare a concursului de admitere în unitățile de învățământ;
c) situațiile numerice privind candidații recrutați/ înscriși/ prezentați/ apți/ inapți/ promovați/ nepromovați/ eliminați/admiși/neadmiși – femei/bărbați și minoritari/etnici, în fiecare etapă a concursului (recrutare, înscriere, susținerea probelor eliminatorii, susținerea probei de evaluare a performanței fizice și a probei de evaluare a cunoștințelor) și, după caz, potrivit solicitărilor.
Art. 48 – Activitatea de elaborare a subiectelor, transmiterea/primirea, multiplicarea și distribuirea acestora, susținerea probelor de concurs, precum și activitatea de evaluare (corectare) se înregistrează audio-video, astfel încât să se asigure vizibilitatea tuturor persoanelor implicate și a activităților desfășurate.
Art. 49 – (1) Cu data prezentei dispoziții, prevederile Dispoziției directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, își suspendă aplicabilitatea în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal aflate în subordinea IGPR, IGPF și IGJR, pentru cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2023-2024.
17
(2) Capitolul III din prezenta dispoziție se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. Proba de evaluare a performanței fizice și proba de evaluare a cunoștințelor se susțin la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești. (3) Pentru concursul de admitere în unitatea de învățământ postliceal subordonată Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, proba de evaluare a cunoştinţelor se stabileşte potrivit metodologiei de admitere elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. (4) Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa structurilor interesate prin grija Direcţiei Generale Management Resurse Umane.
Art. 50 – (1) În activitatea de organizare și desfășurare a concursului de admitere se utilizează următoarele modele și formulare: a) „Consimțământ privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar”, prevăzut în anexa nr. 6; b) „Instructajul candidaților”, prevăzut în anexa nr. 7; c) „Model – angajament și declarație”, prevăzut în anexa nr. 8; d) „Model – lista cu repartiția candidaților în funcție de limba străină”, prevăzut în anexa nr. 9; e) „Model – cerere redistribuire candidați minorități”, prevăzut în anexa nr. 10; f) „Model – borderou primire foi răspuns de la candidați”, prevăzut în anexa nr. 11; g) „Model – borderou cu rezultate obținute de către candidați la proba de evaluare a cunoștințelor”, prevăzut în anexa nr. 12; h) „Model – lista cu rezultatele obținute de candidați la proba de evaluare a cunoștințelor”, prevăzut în anexa nr. 13; i) „Model – contestație”, prevăzut în anexa nr. 14; j) „Model – lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs”, prevăzut în anexa nr. 15. (2) Prin dispozițiile/ordinele prevăzute la art. 2 alin. (1), inspectoratele generale/unitățile de învățământ pot stabili modele și formulare utilizate în activitatea specifică. Art. 51 – Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Este recomandat să descprcati cererea postată pe siteul IPJ / IJJ din județul dumneavoastră. Ar trebui să-l găsiți în secțiunea CARIERE sau ANUNTURI, impreună cu anuntul de recrutare.

MODEL_CERERE_INSCRIERE_SCOLI_POSTLICEALE_MAI-1

Adresele IPJ unde se trimit cererile de înscriere și se depun dosarele pentru admitere la poliție

 • Cererea de înscriere la concursul de admitere în poliție se trimite pe emailul Serviciului Resurse Umane al IPJ-ului de care aparțineți, care este de genul resurseumane@XX.politiaromana.ro, unde XX înseamnă codul județului dumneavoastră.
  • Cererea se completează de mână, citeț, apoi se scanează și se trimite împreună cu Cartea de Identitate scanată. Ambele fișiere trebuie să fie .pdf, atasate la email.
 • Numerele de telefon de mai jos sunt cele de la centrală sau relații cu publicul, dacă nu se specifică altfel.
 • De aceea, atunci când sunați să vă informați despre admiterea la școlile de poliție, vă rugăm să solicitați Serviciul Resurse Umane.
 • Vă recomandăm să verificați dacă în 24 de ore nu vi s-a întors emailul cu cererea de înscriere. Dacă s-a întors emailul, atunci verificați corectitudinea emailului la care ați trimis. De asemenea, dacă nu ați primit codul de participare în maximum 48 de ore, sunați la serviciul resurse umane pentru a lămuri situația și a vă asigura ca cererea dumneavoastră a fost înregistrată.
 • Siteurile IPJ au adresa de genul: XX.politiaromana.ro unde XX reprezinta codul judetului.

Adresă și contact IPJ Alba:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Strada Labirint, nr.6, 310113, Arad
Telefon: 0257/207100
Adresa de email : cabinet@ar.politiaromana.ro

Serviciul Resurse Umane 0257206830

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0257/206832, sau interior 20114.

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Str. Victoriei nr. 45-60, Piteşti, jud. Arges

Telefon: 0248 213399

Serviciul Resurse Umane, telefon 0248/607000 –
interior 20113 , 20114 , 20115

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ag.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Mun. Bacău, Str. Alexei Tolstoi nr. 2

Telefon centrală: 0234 202000

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0234/202000, interior 20132.

Adresa:
Municipiul Bacău
Strada Alexei Tolstoi nr. 2
Cod poștal 600093

Telefon:
0234 202064

Email:
resurseumane@bc.politiaromana.ro

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bc.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Parcul Traian nr.18, Oradea, Județul Bihor, România

Telefon centrală: 0259-41.24.72

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00 – 12:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0259/206832, sau interior 20112.

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bh.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Str.Nicolae Bălcescu, nr.1-3, Bistrița

Telefon Serviciul Management Resurse Umane –
0263-203110

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bn.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Bistriţa-Năsăud, la telefon 0263/203111 sau 0263/203113 sau la adresa de internet https://bn.politiaromana.ro secţiunea CARIERĂ

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

BOTOSANI, B-dul Mihai Eminescu, nr. 57

Telefon: 0231/507102

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bt.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul I.P.J. Botoșani http://bt.politiaromana.ro. Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului anunț, informații suplimentare pot fi obținute zilnic, în intervalul orar 0800 – 16.00 la nr. de telefon 0231/507168 precum și pe site-ul I.P.J. Botoșani http://bt.politiaromana.ro

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Str. Mihail Sebastian, Nr. 10-12, Brăila, România,

Telefon: 0239 606100

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@br.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 1300 – 1500 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0239/606100 interior 20111.

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Str. Nicolae Titulescu Nr.28

Telefon: 0268 407500

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bv.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brașov – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0268/407500, interior 20360 sau 20361.

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Calea Victoriei nr. 19, Sector 3

Telefon: 021.315.35.34/ interior 33018

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@b.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Reprezentanții unității de recrutare pot fi contactați la tel. 021.315.35.34/ interior 33229 și
33011, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-15:00.

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Strada Chiristigii, nr. 8 – 10, Municipiul Buzau – Romania

Telefon: 0238402014

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@bz.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Adresă și contact IPJ Călărași:

 • Bd. Republicii, nr. 44, Călăraşi, jud. Călăraşi
 • Telefon: 0242 306 000
 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Calarași le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Călărași le găsiți aici.

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

B-dul A.I. Cuza, nr.40, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, România

Tel: 0255502005; 0255214975

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@cs.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, telefon 0255/502112 şi pe site-ul cs.politiaromana.ro

Contact:

 • Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba
 • Telefon: 0258/810683

 • Toate informațiile și documentele necesare pentru admiterea la școlile de poliție specifice IPJ Alba le găsiți aici.

 • Toate posturile scoase la concurs pentru angajări în poliție prin încadrări directe din sursă externă în județul Alba le găsiți aici.

 • Serviciul Resurse Umane IPJ Alba, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba

Telefon: 0258/810683

Serviciul Resurse Umane, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ab.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Strada Labirint, nr.6, 310113, Arad
Telefon: 0257/207100
Adresa de email : cabinet@ar.politiaromana.ro

Serviciul Resurse Umane 0257206830

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0257/206832, sau interior 20114.

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Str. Victoriei nr. 45-60, Piteşti, jud. Arges

Telefon: 0248 213399

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ag.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Strada I.C. Bratianu, nr. 1, Alba Iulia, Judetul Alba

Telefon: 0258/810683

Serviciul Resurse Umane, telefon  0746129287, 0258806161, int. 20112 

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ab.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Strada Labirint, nr.6, 310113, Arad
Telefon: 0257/207100
Adresa de email : cabinet@ar.politiaromana.ro

Serviciul Resurse Umane 0257206830

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 09:00 – 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Arad – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0257/206832, sau interior 20114.

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Str. Victoriei nr. 45-60, Piteşti, jud. Arges

Telefon: 0248 213399

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ag.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

Contact:

Adresă email depunere cerere de înscriere: resurseumane@ar.politiaromana.ro

Apasă aici pentru pagina de Cariere (Admitere Școlile de Poliție și Angajari (Încadrări Directe) din Sursă Externă)

RON199
pregatire romana admitere scoala politie jandamri

Gramatică Limba Română | Admitere Poliție Câmpina / Cluj / Oradea

RON199
engleză admitere politie campina

Limba Engleză + Grile Admitere Școala de Agenți de Poliție Câmpina (Vasile Lascăr), Cluj-Napoca, Oradea (frontieră)

RON145
Testare psihologica admitere politie si jandarmi

Pregătire Testare Psihologică cu teste psihologice – Admitere Poliție Câmpina / Cluj / Oradea + sursă externă

RON199
civica logica legislatie admitere politie campina

Logică și Raționament, Educație Civică și Cetățenească, Legislație specifică MAI pentru Admitere la Școala de Agenți de Poliție Câmpina / Oradea / Cluj

Deși statisticile nu au nicio relevanță pentru rezultatele voastre din această sesiune, am pregătit pentru voi câteva informații statistice despre sesiunile anterioare de admitere la poliție și despre cea actuală. Le găsiți mai jos, sub fiecare școală de agenți de poliție. Iată care sunt argumentele pentru care nu sunt relevante statisticile:

 • 1 – Sesiunile diferă unele fată de altele:
  • Numărul și nivelul de pregătire a candidaților de la o sesiune la alta diferă destul de mult. Chiar daca ar fi la fel, dispoziția și inspirația candidaților diferă și ar duce la diferențe de rezultate.
  • Subiectele sunt diferite.
 • 2 – Trebuie să dați tot ce puteți la examenul de admitere la poliție și să tindeți spre o medie de 8-9 pentru a avea șanse reale de a fi admis.
  • Dacă vedeți ca la ultima sesiune la nu știu ce școală s-a luat admiterea chiar și cu 6, e posibil să va lăsați pe tânjeală, spunând: e ușor, sigur iau o media mai mare decât 6.
  • Și, în loc să vă mobilizați și să trageți tare pentru o medie cât mai mare, vă demobilizați și veți avea șanse mai mici de a lua admiterea.
 • 3 – Cel mai mare concurent al tău nu sunt ceilalți candidați, ci tu însuți!


Date de contact – Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina

Adresa: Bd. Carol I, nr. 145, Câmpina 105600, jud. Prahova

Telefon: +40 244 33.62.51 / +40 244 33.62.52

E-mail: campina@scoalapolitie.ro, iar aici puteți accesa websiteul oficial al școlii.

mai 2003

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

decembrie 2002

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

Date de contact – Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca

Adresa: str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, Cluj-Napoca

Telefon: 0264-43.97.72

E-mailscoala.cluj@cj.politiaromana.ro, iar aici puteți accesa websiteul oficial al școlii.

mai 2003

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

decembrie 2002

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

Date de contact – Școala de Agenți de Poliție de Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Adresă: Oradea, Calea Aradului nr. 2,
cod 410223

Telefon: 0259/419520 interior 26222

E-mail: spapf.avramiancu@igpf.ro, iar aici puteți accesa websiteul oficial al școlii.

mai 2003

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

decembrie 2002

 • Număr de locuri: xxx
 • Candidați inițiali: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după psihologic: xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Candidați după proba sportivă (la scris): xxx
  • candidați / loc: xxx
 • Ultima medie de admitere: xxx

Încă mai ai nelămuriri cu privire la examenul de admitere la Școala de Poliție Câmpina / Cluj / Oradea și nu ai găsit aici informația căutată?

Te rugăm să scrii întrebarea ta mai sus în comentarii și vei primi răspuns.

Lasă un răspuns