ORTOGRAFIE ȘI ORTOEPIE
VOCABULARUL
Părți de vorbire flexibile
Părți de vorbire neflexibile
Recapitulare din MORFOLOGIE
SINTAXA
RECAPITULĂRI FINALE

Accentul. Utilizarea corectă a accentului

Cacofonia – asociație neplăcută de sunete.

Exemple:  


Cacofonie  

Evitarea cacofoniei

Aceasta este barca care traversează lacul.

Aceasta este barca ce traversează lacul.

M-a ascultat la latină.  

M-a ascultat la limba latină.

Mama sa s-a dus la serviciu.

Mama ei s-a dus la serviciu.

Așa se explică că a întârziat.

Așa se explică faptul că a întârziat.

Îmi explică care este semnificația cuvântului.

Îmi explică semnificația cuvântului.

Prima masă este cea mai importantă.

Întâia masă este cea mai importantă.

Lasă un comentariu

Leave a Comment